Vaša korpa

Reklamacije

Poštovani,

Sve reklamacije primamo u skladu sa zakonom o zaštiti potrošača Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon.

Kod nas kupujte slobodno i bez straha, jer nama je vaša sigurnost i zadovoljstvo na prvom mestu!!!

Prilikom preuzimanja pošiljke, molimo Vas da u prisustvu kurira vizuelno proverite svaki paket. Ukoliko na njemu ima vidnih oštećenja u obliku pocepanih delova ili nagnječenja, pošiljku ne bi trebalo da preuzmete. Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili:

• Da ste dobili proizvod koji niste poručili a nalazi se na računu
• Da ste dobili proizvod koji niste poručili a ne nalazi se na računu
• Da niste dobili proizviod koji ste poručili a nalazi se na računu
• Da ste dobili proizvod kome je istekao rok trajanja
• Da ste dobli proizvod koji je oštećen
• Da ste dobili proizvod koji ne radi

Molimo Vas da nas obavestite o neispravnosti pošiljke 24h od prijema putem mail-a/facebook  stranice.
Ako niste u mogućnosti da nas obavestite u ovom roku, obavestite nas što pre budete mogli. U takvim slučajevima ćemo rešiti problem u Vašu korist u najkraćem mogućem roku i u dogovoru sa Vama.

U slučaju defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi SlicedGifts. Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju. Ukoliko je defekt nastao kao posledica Vaše neodgovarajuće upotrebe nismo u mogućnosti da prihvatimo reklamaciju.

SlicedGifts  će Vam u najkraćem roku, a u okviru zakonske procedure, zameniti proizvod sa novim ili izvršiti povraćaj novca.

Ako kupac vrši zamenu za drugi artikal ili vraćate artikal koji je ispravan, ali vam se ne sviđa, troškove vraćanja artikla, kao i slanja novog artikla ili više artikala snosi kupac.

Vraćanje novca se vrši najkasnije 14 dana od dana prijema vrećenog artikla, a vrednost se umanjuje za troškove isporuke, ako pri slanju tog artikla nisu bili  uračunati u ukupnu cenu.

Vaš predračun koji ste dobili od nas putem e-maila, je validan i dovoljan kao dokument koji potvrđuje vašu kupovinu i od tog datuma teče zakonski rok za reklamaciju.

Nama je zadovoljstvo kupca na prvom mestu i nijedan problem nije nerešiv!

Zakon o zaštiti potrošača možete u celini videti na http://zastitapotrosaca.gov.rs/CMS/zakonodavstvo/ZZP/Zakon-o-zaštiti-potrošača.pdf

Potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju radi ostvarenja svojih prava telefonskim putem (), pismeno () ili emailom (info@ SlicedGifts.com), a mi ćemo Vam izdati pisanu potvrdu ili emailom o prijemu reklamacije sa brojem pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija.

Primljenu reklamaciju SlicedGifts vodi evidenciju o primljenim reklamacijama i čuva je najmanje dve godine od prijema.

SlicedGifts će vam bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovoriti na izjavljenu reklamaciju. Tada ćemo vam poslati i odluku da li prihvatamo reklamaciju, kao i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može biti duži od 15 dana.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač treba da izjavi reklamaciju na jedan od prethodno navedenih načina, a SlicedGifts će otkloniti nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom. Ako potrošač zahteva može se uraditi odgovarajuće umanjenje cene ili se uraditi raskid ugovora za tu robu.

Potrošač može birati da nesaobraznost robe otklonimo zamenom ili popravkom, a ako to nije moguće onda potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora.

Besplatna dostava

Za porudžbine preko 4.000 RSD

Ekspresna zamena

U slučaju oštećenja u transportu

Proizvedeno u Srbiji

100% domaći proizvod

100% Bezbedna kupovina

Vaši lični podaci su na sigurnom